Wygłodzenie
Niedowaga
Norma
Nadwaga
Otyłość

Body Mass Index wynoszące 15 to wygłodzenie


Wygłodzenie to skrajna wartość BMI, bezpośrednio zagrażająca zdrowiu a nawet życiu! Niezbędna może być hospitalizacja. Wygłodzenie u mężczyzn stwierdzane jest, gdy Body Mass Index spada poniżej 15. Pamiętajmy, że wskaźnik ten dotyczy jedynie osób dorosłych - u dzieci stan wagi określa się za pomocą siatek centylowych.

BMI wynoszące 15 określa stan, który jest niebezpieczny dla zdrowia. Natychmiast należy zasięgnąć porady lekarza, a w dalszej kolejności dietetyka. Konieczna może także okazać się pomoc psychologa.

Wygłodzenie ma wiele niebezpiecznych następstw chorobowych, ze zgonem włącznie. Stan ten może być spowodowany przez wiele groźnych chorób, które w pierwszej kolejności należy wykluczyć. Najpopularniejsze to oczywiście anoreksja i bulimia, ale przyczyną mogą być również inne choroby, ja na przykład AIDS, pasożyty, gruźlica czy nowotwory.

Pierwszym krokiem jest wizyta u lekarza, który zaleci wykonanie niezbędnych badań. Po wykluczeniu przyczyn chorobowych radą służyć mogą psycholog oraz dietetyk. Odpowiednie żywienie jest kluczem do odzyskania prawidłowej masy ciała.

Podziel się swoim wynikiem ze znajomymi :)

Zdrowie jest najpierwszym darem, uroda drugim, a bogactwo trzecim.Platon